KOMIKAZE WEBZINE # 50!
webzine
izašlo je novo e-izdanje komikaza / new komikaze e-issue is out https://komikaze.hr/issue/50 novo komikaze izdanje donosi 96 stranice od 13 strip …
ALBUM KOMIKAZE#17!
album
komikaze album je dvojezična međunarodna strip antologija koja izlazi kontinuirano od 2002. / komikaze album is bilingual international comic anthology which …