NOVI STRIP / COMIC WEBZINE # 61

KOMIKAZE WEBZINE #61 je vani! / is out! – Hvala svima na sudjelovanju! / Thanks to All for the participation! 

NOVI STRIP / COMIC WEBZINE # 61

CLICK CLICK > WEBZINE #61 < > INFO <

Novo web izdanje predstavlja 11 autora suvremenog autorskog, art i alternativnog stripa (8 premijerno!) iz Hrvatske, Libanona, Austrije, Nizozemske, Italije i Njemačke. 

New  webzine presents 11 authors of the contemporary authorial, art and alternative comics (8 authors for the first time!) from Croatia, Lebanon, Austria, Netherland, Italy and Germany.

CLICK CLICK: AUTORI / AUTHORS – christian sleiman (LB) / kristijan mamić (HR) / anamarija kvas (HR) / karlo križnik (HR) / matthias widder (AUT) / meo (IT) / tineke troost (NL) / lea elste (DE) / giovanna fabi (IT) / stipan tadić (HR) / ivana armanini (HR)

Program Komikaze 2022. je podržan od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Zagreba. / Komikaze programme 2022 is supported by the Ministry of culture and media of the Republic Croatia and city Zagreb.

press: culturenet.hr / booksa

o autorima / about authors:

CLICK CLICK: christian sleiman

christian sleiman

libanonski umjetnik koji živi između beiruta i pariza. njegovo zanimanje leži u istraživanju vegetativnih duša kroz manje rituale, fabulacije i recepte. – lebanese artist based between beirut and paris. his interest lies in exploring the vegetative souls through minor rituals, fabulations and recipes. web: chrissleiman.com / instagram

CLICK CLICK: kristijan mamić

pula, hr (1994.) / fokus: ulična muzika, plivanje, crtanje / studij: arhitektura – pula, cro (1994) / focus: street music, swimming, drawing / studied: architecture instagram

CLICK CLICK: giovanna fabi

giovanna fabi

studentica (1996.) likovne akademije u bologni, italija. prethodne škole: viša umjetnička saint luc brisel; likovna akademija, macerata – student (1996) at the academy of fine arts of bologna, italy. previous studies: ecole supérieure des arts (esa) saint luc bruxelles; academy of fine arts of macerata instagram

CLICK CLICK: stipan tadić

stipan tadić

zagreb, hrvatska – ny, sad (1986.) / akademija likovnih umjetnosti u zagrebu; magisterij na likovnoj akademiji, columbia, new york / fokus: strip, ilustracija, slikarstvo – zagreb, croatia – ny, usa (1986) / academy of fine arts, zagreb, cro; master studies in fine art, columbia university, ny  / focus: comic, illustration, painting web: stipan tadić / instagram

CLICK CLICK: karlo križnik

karlo križnik

čakovec, hr (1995.) / fokus: ilustracije, animacije, glazba (revirgin) – čakovec, cro (1995) / focus: illustration, animation, music (revirgin) instagram

CLICK CLICK: meo

meo

rim, italija  / fokus: ilustracija, lino-print, stripovi  / studij: ilustracija – rome, italy  / focus: illustration, lino printing, comics / studied: illustration instagram

CLICK CLICK: matthias_widder

matthias widder

beč, austrija / fokus: muzika, strip, diy mikro-izdavaštvo – vienna, austria / focus: music, comics, diy micro-publishing web: metukim / instagram

CLICK CLICK: tineke troost

tineke troost

wageningen, nizozemska / fokus: zen art, vizualna poezija, apstraktni strip – wageningen, netherlands / focus: zen art, visual poetry, abstract comics web: tineke troost / instagram

CLICK CLICK: lea elste

lea este

njemačka (1994.) / studentica dizajna i ilustracije / fokus: tatoo, strip, ilustracija – germany (1994) / illustrator & design student / focus: tatoo, comics, illustration instagram

CLICK CLICK: anamarija kvas

ana marija kvas

rijeka, hr (1999.) / akademija likovnih umjetnosti, zagreb / fokus: strip – rijeka, cro (1999) / academy of fine arts, zagreb / focus: comics instagram

CLICK CLICK: ivana armanini 

ivana armanini

član je hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. / srednja škola za primijenjenu umjetnost i dizajn; akademija likovnih umjetnosti, zagreb, hrvatska / fokus: strip, diy, mikroizdavaštvo / vodi komikaze od 2002. – member of the croatian freelance artists association. / school of applied arts & design; academy of fine arts, zagreb, croatia / focus: comics, diy, micro-publishing / leads komikaze since 2002. web: ivana armanini / instagram

“knjiga dojmova” / “the book of IMPRESSIONS”