project femicomix

! FEMICOMIX LOGO

putujuće izložbe, štand, izdanja/ exhibition tour, stand, editions

Zadnja stanica: 14. femicomix izložba @ rikon – sf festival/ rijeka: 7.-9.10.2022.
Izložene autorice: nina bunjevac/ canada; amandine meyer/ france; amanda baeza/ portugal; bojana bogavac/ monte negro; ivana pipal/ croatia; petra brnardić/ croatia; petra balekić/ croatia; ena jurov/ croatia; dunja janković/ croatia; nele broenner/ germany; neja tomšič/ slovenia; petra varl/ slovenia; katie woznicki/ usa-serbia; agniezska piksa/ poland; anna ehrlemark/ sweden-serbia; ivana armanini – LINK

1. crack festival – akc forte prenestino/ rome, it: 21/5-28/6/2015.
https://komikaze.hr/femicomix-crack-2015-rim/
2. zadruga praksa/ pula, hr: 15/8 -23/8/2015.
https://komikaze.hr/komikaze-zadruga-praksa-pula/
3. kino šiška – mesto žensk festival/ ljubljana, slo: 29/9 -19/10/2015. 
https://komikaze.hr/29-9-2015-femicomix-ljubljana/
4. oficina arara/ porto: 29/4 – 29/5/2016.
https://komikaze.hr/femicomix-tour-oficina-arara-portugal/
5. le garage l./ forcalquier, fr: 6/5 – 20/6/2016.
https://komikaze.hr/komikaze-tour-part-iv-expo-may-june-le-garage-l-forcalquier-francuska/
6. akc nigdjezemska, zadar, hr: 29/07 – 02/08/2016.
https://komikaze.hr/29072016-komikaze-nigdjezemska-zadar/
7. altcom comic festival, malmo, swe: 30/07–31/07.2016.
https://komikaze.hr/izlozba-femicomix-svedska/
8. salon stripa/ novi sad, rs: 10/09/2016.
https://komikaze.hr/10-novosadski-stripvikend/
9. design district festival / komikaze soba
https://komikaze.hr/soba/
10. zapp! festival / pescara, it: 3/5 – 5/5/2019.

https://komikaze.hr/zapp-fest-it/
11. noise mobility festival: 8/6-9/6/2019.
https://komikaze.hr/noise-mobility-festival/
12. ohoho festival / akc medika, zagreb: 20/6-25/6/2019.
https://komikaze.hr/ohoho-izlozba-2019/
13. dobra vaga – tinta strip festival/ ljubljana, slo: 7.10.-7.11.2020. 
https://komikaze.hr/femicomix-2020-lju/
14. rikon – sf festival/ rijeka: 7.-9.10.2022.

FEMICOMIX PROJEKT uključuje rastuću kolekciju strip umjetnica i pokušaj je da se fokusom na prezentaciji manjeg izbora autorica potcrta snaga i potencijal ženskog autorskog izraza u suvremenom stripu. Selekcija je nastala iz arhive objavljenih Komikaze izdanja (na internet portalu i printanih) https://komikaze.hr/ Femicomix project includes growing collection of the female comic artists and is an attempt to underline the strength and potential of female author expression in the field of contemporary comic with a focus to present smaller selection of authors. Selection is made from the komikaze edited issues (print and web).

FEMICOMIX – IZDANJA & DRUGO / EDITIONS & OTHER: femicomix mapa, 2015 / micro zine “…”, 2018 / femicomix zine, 2020 / street girls zine, 2021 + mural, 2015 / mural, 2021 + katalog, 2016 / fmcx, 2017 / smbm, 2018 / nini, 2019 / bots, 2021/2022

femicomix authors: nina bunjevac/ canada; amandine meyer/ france; amanda baeza/ portugal; bojana bogavac/ monte negro; ivana pipal/ croatia; petra brnardić/ croatia; petra balekić/ croatia; ena jurov/ croatia; dunja janković/ croatia; lina rica/ croatia; nele broenner/ germany; neja tomšič/ slovenia; petra varl/ slovenia; katie woznicki/ usa-serbia; agneizska piksa/ poland; anna ehrlemark/ sweden-serbia; ivana armanini/ croatia; juliette bensimon/ belgium; agata lučić/ croatia; ana kovačić/ croatia; hana tintor/ croatia; klara rusjan – klarxy/ croatia; marta tuta/ croatia; marie vermont/ austria; sofia serebriakova/ russian; stepanka jislova/ czech republic; tea jurišić/ croatia; tifani rubi/ croatia; muriel bellini/ italy; biki pix/ serbia; nora mesaroš/ serbija – germany; maite grandjouan/ france; serena schinaia/ italy; sonja vulpes/ slovenia; agata lučić/ croatia; apolonija lučić/ croatia; korina hunjak/ croatia; nikolina fuzul/ croatia.

Ženski strip ne postoji u estetskom smislu. komikaze su u cjelini posvećene afirmaciji slobodnog autorskog stripa i autorske vizije. uobičajeno je mišljenje da žene ne zanima strip. ipak, u autorskom stripu sve je više žena. smatramo potrebnim da se scena koja je sama po sebi sklona samozatajenju, prepozna, definira i afirmira. jedna od misija komikaze programa je i afirmacija ženskih autorica. neke su prvi put objavljene baš u komikazama a mreža je više puta prepoznata kao “ženska” zbog aktivnih ženskih protagonistica. do sada je u komikaze izdanjima, koja će uskoro ući u 20.tu obljetnicu, predstavljeno stotinjak žena. / FEMALE COMICS do not exist in the aesthetic sense. Komikaze are dedicated to the affirmation of independent original comics and the artist original vision. The public perception is that women are not interested in comics. However, there are more and more women creating comics. We consider it important to recognize, define and affirm this scene which is secretive by its nature. One of the missions of the Komikaze programme is an affirmation of female comic artists. Some of them were first published in Komikaze and the network itself was on several occasions recognized as “female” because of its female protagonists. Komikaze editions, which will soon mark its 20th anniversary, have featured one hundred female artists.  

autorski strip balansira na rubu stripa, street arta, akcije, apstrakcije i eksperimenta. korijeni autorskog stripa se vuku od animiranog i eksperimentalnog filma, suvremene književnosti, muzičkih alternativa, grafike i diy kulture. ova rubna pozicija ima za cilj razviti strip jezik i preispitati njegove granice. strip je medij koji danas suvereno progovara o svim dimenzijama ljudskog bića, on postavlja pitanja i traži nove odgovore. autorski strip je strip u kom svaka autorica nalazi svoj odgovor na pitanje što je strip. / ORIGINAL COMICS balances between comics, street art, action, abstraction and experiment. Its roots derive from animated and experimental film, contemporary literature, music alternatives, graphics and DIY culture. This border position has a goal to develop comics language and to question its limitations. Comics today are a medium which is sovereign when talking about all human dimensions. It asks questions and is searching for new answers. Original comics are comics in which each artist finds an answer to the question what comics are. (Ivana Armanini)

DESCRIPTION/ OPIS: https://komikaze.hr/femicomix-opis/
ASJA BAKIĆ (INTRODUCTION/ UVODNI TEKST): https://komikaze.hr/femicomix-asja-bakic/
LOGO: https://komikaze.hr//wp-content/uploads/2015/04/FEMICOMIX.jpg
MAP/A – KATALOG (“EXHIBITION-TO-GO”):
https://komikaze.hr/print_issue/femicomix-mapa/

Support by: Ministry of Culture of the Republic of Croatia & City of Zagreb


FEMICOMIX MAP (CATALOGUE
) / FEMICOMIX MURAL

FEMICOMIX ARHIVA

ZAGREB 2019.

PESCARA 2019.

MINHEN 2019.

ZAGREB 2018.

NOVI SAD 2016.

ZADAR 2016.

FORCALQUIER 2016.

PORTO 2016.

https://komikaze.hr/komikaze-tour-part-two-29042016-oficina-arara-porto-portugal/

MALMO 2016.

PULA 2015.

LJUBLJANA 2015.

RIM 2015.