Komikaze izdanja u hrvatskom katalogu na sajmovima knjiga – Frankfurt, Lepzig

Komikaze u hrvatskom katalogu na sajmovima knjiga:
Hvala Marku Šunjiću / Fibra za uključivanje Komikaze  papirnatih izdanja: 2 zadnje Komikaze antologije & 2 fanzina:
FMCX i She must be mad u hrvatski strip katalog na sajmovima knjiga u Frankfurtu i Leipzigu.
/ Oba fanzina su sada “čitljiva” na svježoj & novoj stranici: https://ivanaarmanini.net 🙂

Komikaze @ Croatian catalogue on the Book Fairs
Tnx to Marko Šunjić / Fibra for including Komikaze paper editions: last two Komikaze anthologies & two zines:
FMCX and She must be mad into the Croatian Comic Book catalogue on the Frankfurtu and Leipzigu Book Fair.
/ Both zines are “readable” now on the fresh & new website: https://ivanaarmanini.net 🙂

stripoteka / library