INDIGO X CAFFEINE HOURS – CUKRARNA, LJUBLJANA 2022

Najava: 6. – 7. 10.2022. / 15-22h / sajam caffeine hours @  indigo festival / foto: Lana Špiler

KOMIKAZE @ CAFFEINE HOURS: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

caffeine hourssajam umjetničkih izdanja koji predstavlja međunarodne i domaće nezavisne mikroizdavače. Mjesto je susreta dizajnera_ica, ilustratora_ica, fotografa_kinja, umjetnika_ica … i druženja u okruženju prelijepih knjiga. / caffeine hours – Art book fair featuring local and international independent and micro-publishers. A meeting place of designers, illustrators, photographers, artists … and hanging out around beautiful books.
* kustos / curator: zoran pungerčar / look back and laugh + indigo festival ljubljana