6.2.2015. review/ komikaze album br 13

review/ album br 13: komikaze na svjetskim strip visinama, zarez – bojan krištofić
* izašlo u dvobroju tiskanog dvotjednika Zarez#400-41