KOMIKAZE WEBZINE # 51!

izašlo je novo e-strip izdanje / new e-comic issue is out

komikaze.hr/issue/51

nove komikaze donose kolekciju suvremenih autorskih stripova različitih generacija & nacija. e-izdanje sadrži 88 stranica 13 strip autora/ica iz hrvatske, srbije, italije i portugala. / new komikaze brings the collection of the contemporary authorial comic by different generations & nations. e-issue has 88 pages made by 13 comic authors from croatia, serbia, italy and portugal.

AUTORI / AUTHORS: > smelly feet dog > ivan marušić > ferraglia > francisco sousa lobo > miro župa > danica dedić > stipan tadić > iva atoski > damir stojnić > vittorino curci > radovan popović > aleksandar opačić & radovan popović > ivana armanini

komikaze comic webzine 51_flayer

otvoreni poziv za godišnju komikaze tiskanu antologiju – album br 18 – je produžen do 15. rujna. / open call for the annual komikaze print anthology – album no 18 – is prolonged till 15st september, 2019.

komikaze e-program 2019 je podržan od grada zagreba i ministarstva kulture republike hrvatske. / komikaze e-programme 2019 is supported by the municipality of zagreb and the ministry of culture of the republic croatia.

info o autorima / info about authors

ferragliar. 1996. u napulju, italija. pohađala je akademiju likovnih umjetnosti u napulju, sada je na alu u bologni. fokus: grafika, ilustracija, deformacija. / b. 1996 in naples. she has attended the academy of fine arts in naples and now is on academy of fine arts in bologna. focus: graphic art, illustration, deformation. https://www.facebook.com/ferraglia0

smelly feet dog aka marin r. – umjetnik mlađe generacije iz zagreba, hrvatska. fokus: ilustracija, tetovaža, animacija. / artist of young generation from zagreb, croatia. focus: illustration, tatoo, animation. https://www.instagram.com/smrdljivi_marin_ilustracije/

ivan marušić – r: 1973. živi u splitu. završio je srednju školu za primjenjenu umjetnost i dizajn & akademiju likovnih umjetnosti u zagrebu, hrvatska. fokus: strip, slikarstvo. / b: 1973. lives in split. graduated at school of applied arts & design and academy of fine arts in zagreb, croatia. focus: comic, painting. https://www.facebook.com/sbimko/

francisco sousa loboportugalski strip-autor koji zadnjih 14 godina živi u engleskoj, gdje radi i predaje ilustraciju. / portuguese comic author which lives in the united kingdom for the last 14 years, where he works and teaches Illustration. http://franciscosousalobo.com

stipan tadićr: 1986. u zagrebu, hr. završio je akademiju likovnih umjetnosti u zagrebu. pohađa magisterij na likovnoj akademiji, columbia, new york (2018. – 2020.). fokus: strip, ilustracija, slikarstvo. / b: 1986. lives in zagreb, cro. graduated at academy of fine arts in zagreb. he is attending at master studies in fine art, columbia university, new york (2018 – 2020). focus: comic, illustration, painting. http://stipantadic32.blogspot.com/

miro župa – r: 1978. živi  u splitu i zagrebu, hr. diplomirao je kiparstvo na alu u zagrebu. fokus: haiku strip, kiparstvo, kolaži. / b: 1978. lives in split & zagreb, cro. graduated at the fine arts academy in zagreb. focus: haiku comic, sculpture, collage. https://www.instagram.com/zupacuts/

danica dedić –  r: 1999. u leskovcu, srbija. studira na medicinskom fakultetu u nišu. fokus: strip, doodle. / b: 1999 in leskovac, serbia. she is a student of medicine faculty in niš. focus: strip, doodle. facebook

iva atoski  – iva je umjetnica mlađe generacije iz srbije. / iva is artist of younger generation from serbia. 
strip “uzaludan posao” (2019) – art: iva atoski, scenarij: iva modli. / comic “vain job” (2019): art by iva atoski, script by iva modli. https://www.facebook.com/ivaatoski

damir stojnić – r: 1972. živi u rijeci, hr. završio je umjetničku akademiju u zagrebu. stripove crta od 1990. ali ih do sada ne objavljuje. izlagao na preko sto grupnih i samostalnih izložbi u hrvatskoj i šire (atena, kairo, venecija, london…). fokus: strip, ilustracija, konceptualna umjetnost, kuriranje. / b: 1972. lives in rijeka, cro. graduated painting on academy of fine arts in zagreb. he is making comics from 1990 but never published any of them. exhibited his work in more than 100 group and solo exhibitions in croatia and abroad (athens, cairo, venice, london…). focus: comic, illustration, conceptual art, curating. https://www.facebook.com/damir.stojnic.79

vittorino curci – r: 1952. živi u noci, italija. fokus: pjesništvo, muzika (slobodna improvizacija), slikarstvo, doodle. / b: 1952. lives in noci, italy. focus: poems, music (free improvisation), painting, doodle. vittorinocurci.tumblr.com

radovan popović –  r: 1969. živi u beogradu, srbija. strip autor i izdavač. član je grupe kosmoplovci, osnivač studiostrip platforme, inicijator i izdavač striper izdanja (fabrika knjiga), inicijator i izdavač brojnih alternativnih strip događanja i fanzina u srbiji i široj regiji. / b: 1969. lives in belgrade, serbia. comic author and publisher. he is a member of the kosmoplovci group, a founder of the studiostrip platform, an initiator and editor of the striper edition (fabrika knjiga), an initiator and editor of numerious alternative comics events and comic fanzines in serbia and region. http://www.kosmoplovci.net

radovan popović & aleksandar opačić (studiostrip)
aleksandar opačić – r: 1974. u obrenovcu. živi u beogradu, srbija. završio je slikarstvo na fakultetu za primjenjenu umjetnost i dizajn u beogradu. fokus: strip, ilustracija, slikars
tvo, 3d animacija, grafika, muzika. član je kolektiva studiostrip/ kosmoplovci & novo doba. / b: 1974 in obrenovac. lives in belgrade, serbia. graduated painting at the university of applied art and design in belgrade. focus: comic, illustration, painting, 3d animation, graphic, music. member of collectives studiostrip, kosmoplovci & novo doba.

PRESSCUT

HALTER: https://www.h-alter.org/vijesti/izislo-je-novo-e-strip-izdanje-komikaza
SUBSITE: http://subsite.hr/2019/08/nove-komikaze-51/
STRIPOSLAVIJA/BLOG: http://striposlavija.blogspot.com/2019/08/komikaze-51.html