20.12.2007. review: gradski ured za kulturu

“kao najznačajnije programe vijeće je odredilo sljedeće programe: projekt Komikaze,…”

 

20.12.2007. URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH/ Gradski ured za kulturu, obrazovanje i špor

 

  • http://209.85.129.132/search?q=cache:oLprjvQr5JIJ:www1.zagreb.hr/SlGlasnik.nsf/VPD/0894A8CD4F161B01C12573C2003BC899%3FOpenDocument+komikaze&hl=hr&ct=clnk&cd=194&gl=hr&lr=lang_hr

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2008. pristiglo je 270 raznovrsnih programa i projekata što su ih uputila 162 predlagatelja. Urbana kultura i kultura mladih obuhvaća programe i projekte koji svojim sadržajima okupljaju i afirmiraju mlade Zagrepčane. Uglavnom su to alternativni programi, odnosno takvih je zahtjeva najviše, a u skladu su s europskim kulturnim trendovima. Te je programe vrednovalo Vijeće za urbanu kulturu i kulturu mladih u sastavu: Feđa Vukić, predsjednik, te članovi: Helena Bulaja, Damir Bartol, Mario Kovač i Vilim Matula, i to na temelju standarda vrednovanja programa urbane kulture i kriterija ocjenjivanja po kategorijama: kvaliteta programa, program iskazan kao javna potreba Grada Zagreba i društvena angažiranost. Standard za urbanu kulturu predviđa programe neovisnih umjetničkih i nevladinih udruga koje okupljaju mlađe članove, a koji su podijeljeni na manifestacije, glazbene, kazališne, likovne i interdisciplinarne akcije, te inovativne programe koji su u skladu s kulturnim interesima mladih i osoba s posebnim potrebama. Standard također predviđa i programe i projekte koje predlažu razne građanske inicijative, a ne ubrajaju se pod strogo umjetničke djelatnosti. Ukupnoj urbanoj kulturi Grada Zagreba doprinose i rock i multimedijski festivali, koji zaslužuju potporu lokalnih zajednica, jer su kao manifestacija iznimno značajni za promidžbu Grada, te za privlačenje velikog broja turista u grad. Uz njih, svoj obol daju i klubovi koji u svom prostoru prate dinamiku odvijanja i trajanja kulturnih programa i u kojima udruge organiziraju aktivnosti nezavisne kulture i kulture mladih: Klub mladih Močvara. Spomenuti programi i programi sličnih karakteristika doprinose ukupnoj kulturi Grada Zagreba. Potreba za takvim oblicima sudjelovanja u kulturi Grada sigurno nije upitna jer pridonose razvoju kulturnog turizma Grada Zagreba: Cest is d’ best, Ljeto na Zrinjevcu, Ljeto na Štrosu i programi Zagrebačkih mažoretkinja.

Kao najznačajnije programe Vijeće je odredilo sljedeće programe: projekt Komikaze …
… u organizaciji Autonomne tvornice kulture, Multikultura u organizaciji Udruženja Zdravo društvo, Bilježenje grada – bilježenje vremena udruge Bacači sjenki, Urban festival Lokalne baze za osvježavanje kulture – Blok, Queer Zagreb (Domino), Touch Me i UradiSam (Kontejner), programi Studentskog centra i programi udruge Što, kako i za koga (WHW). Toj skupini pripadaju i programi i projekti koji su tijekom vremena stekli ugled i u međunarodnoj javnosti, što je rezultiralo povećanim brojem poziva na međunarodna gostovanja i predstavljanja: Urban fest, programi i projekti Saveza udruga Klubtura i projekt Saveza za Centar za nezavisnu kulturu i mlade.

Planirano za 2008. ukupno: 4.876.000,00 Ustanove: 216.000,00 Nezavisna produkcija: 4.660.000,00