komikaze – suvremeni autorski strip u hrvatskoj

piše: iva divić/ seminar 10.6.2010. Sažetak U ovom eseju predstavit ću alternativni strip danas u Hrvatskoj kroz djelovanje projekta Komikaze. Uz objašnjenje samog pojma stripa i njegovog razvoja, želim dati uvid u jedan drukčiji pristup tom mediju koji je nedostatno zastupljen u našoj kulturi i koji se još uvijek smatra samo jednom vrstom jeftine razbibrige. U nadi da ćemo se više ugledati na europske države kao što je npr. Francuska (gdje 30 posto kompletnog izdavaštva pripada stripu) i pomoći razvoju autorskog stripa kod nas informiranjem što šire publike, na ovaj način želim doprinijeti i teoriji suvremenog stripa koja kod nas praktički ne postoji. Na našoj sceni nedostaje kvalitetnog i kontinuiranog bavljenja ovim medijem. Nedavno objavljena knjiga Ranka Munitića “Strip, deveta … Continue reading komikaze – suvremeni autorski strip u hrvatskoj