webzine permacomix

PERMACOMIX Bruno Motik: “Nije slučajno da humor i humus imaju isti korijen riječi: Osnova svega je humusni sloj. Od njega sve počinje i u njemu sve završava. / Osnova Neba je vedrina. / Osnova vedrine je humor. / Osnova humora je vitalnost. / Osnova vitalnosti je zdravlje. / Osnova zdravlja je humus. / Osnova humusa je Zemlja. / Osnova Zemlje je Nebo. Humus i humor su esencijalni za život.  Biljke mogu preživjeti u tlu bez humusa ako u njega ubacimo određene kemikalije. Isto tako osoba može preživjeti bez humora, ali to je samo puko preživljavanje.” PHOTOREPORT: Examples of good permaculture practice/ 24. – 25.10.2015. Permacomix/ Komikaze radionica u suradnji s recikliranim imanjem Vukomerić – ZMAG >  https://komikaze.hr/wiki/photoreport-examples-of-good-permaculture-practice/ PERMACOMIX je serija … Continue reading webzine permacomix