webzine permacomix

kumica
PERMACOMIX

Bruno Motik: “Nije slučajno da humor i humus imaju isti korijen riječi: Osnova svega je humusni sloj. Od njega sve počinje i u njemu sve završava. / Osnova Neba je vedrina. / Osnova vedrine je humor. / Osnova humora je vitalnost. / Osnova vitalnosti je zdravlje. / Osnova zdravlja je humus. / Osnova humusa je Zemlja. / Osnova Zemlje je Nebo.
Humus i humor su esencijalni za život.  Biljke mogu preživjeti u tlu bez humusa ako u njega ubacimo određene kemikalije. Isto tako osoba može preživjeti bez humora, ali to je samo puko preživljavanje.”


PHOTOREPORT:
Examples of good permaculture practice/ 24. – 25.10.2015.
Permacomix/ Komikaze radionica u suradnji s recikliranim imanjem Vukomerić – ZMAG
https://komikaze.hr/wiki/photoreport-examples-of-good-permaculture-practice/

PERMACOMIX

je serija istraživačkih radionica s idejom povezivanja stripa i permakulture.
Projekt istražuje ekološki pristup hrani i samoodrživosti koji postaju sve aktualnije teme danas kad se suočavamo s posljedicama ekonomske krize i zagađenja okoliša. Koncept podrazumijeva širenje primjera dobrih eko praksi. Strip ekranizacija ima za cilj popularizaciju sadržaja a napravljeni materijali su besplatni i dostupni široj javnosti, dijele se preko interneta i u tiskanom obliku.
Do sada smo u okviru ovog projekta istraživali neke dobre prakse ekološkog vrtlarstva (visoke grede, lasagna gardening i začinske spirale) u suradnji s udrugama Onej i Art centar Goričko.

* Permacomix#4 je u procesu nastajanja/ Permacomix#4 je v procesu nastajanja/ Permacomix#4 is work in progress!