Komikaze izdanja u hrvatskom katalogu na sajmovima knjiga – Frankfurt, Lepzig

Komikaze u hrvatskom katalogu na sajmovima knjiga: Hvala Marku Šunjiću / Fibra za uključivanje Komikaze  papirnatih izdanja: 2 zadnje Komikaze antologije & 2 fanzina: FMCX i She must be mad u hrvatski strip katalog na sajmovima knjiga u Frankfurtu i Lepzigu. / Oba fanzina su sada “čitljiva” na svježoj & novoj stranici: https://ivanaarmanini.net 🙂 Komikaze @ Croatian catalogue on the Book Fairs Tnx to Marko Šunjić / Fibra for including Komikaze paper editions: last two Komikaze anthologies & two zines: FMCX and She must be mad into the Croatian Comic Book catalogue on the Frankfurtu and Lepzigu Book Fair. / Both zines are “readable” now on the fresh & new website: https://ivanaarmanini.net 🙂 stripoteka / library FMCX 1 (56pg)   she must be … Continue reading Komikaze izdanja u hrvatskom katalogu na sajmovima knjiga – Frankfurt, Lepzig