28.-31.1.2010. fotoreportaža: stripfestival angouleme

Angouleme je francuski srednjovjekovni gradić blizu atlanskog oceana u kom je stripfestival jedini veći događaj a cijeli grad mu je potpuno posvećen. Daleko od toga da mjesto ima status jedinog strip-hodočašća budući da u Francuskoj svako manje mjesto ima stripfestival ali je Angouleme u tome otišao najdalje kontinuirano gradeći scenu od 1974.  godine. Festival je struktuiran kroz 5 tematskih šatora ali i brojnim izložbama, radionicama, performansima, tribinama, ceremonijama i inim drugim akcijama rasutim po cijelom gradu a okupio je 5810 profesionalaca/ki (uključujući medije i pr-službe) iz 36 zamalja; od toga 1170 izlagača/ica i 1587 akreditiranih autora/ica. Na ovim “strip Olimpijskim igrama” Hrvatska je dobila i jednu 3. nagradu u kategoriji “Mladi neobjavljivani talenti” za 2 table koloriranog stripa bez riječi … Continue reading 28.-31.1.2010. fotoreportaža: stripfestival angouleme