uvod/ introduction


Komikaze introduction/ uvod u Komikaze«KOMIKAZE» su mreža za širenje strip aktivnosti na World Wide Webu te elektronsku i tiskovnu distribuciju stripova pretežito mladih autora/ica. Cilj je «Komikaza» povezati strip aktiviste balkanske regije i Evrope radi razmjene informacija i konkretnih strip proizvoda.

Izložbe i radionice su dio prezentacije i popularizacije stripa-autora/ica.
U kontekstu skupne akcije za organizaciju (nenaoružanog) otpora protiv progresivne globalizacije ukusa i porastu institucionalizirane umjetničke produkcije, program udruge Komikaze predstavlja slobodno i altruistično djelovanje umjetnika iz različitih područja, koje povezuje neovisan i beskompromisan stav, nazvan alternativnim u odnosu na postojeću umjetničku praksu koja dominira.
Partnerski i prostorni prioriteti vezani su za neprofitne autonomne zone kulture.
Komikaze projekt traje od 2002. godine a udruga je registrirana 2008.

***

“KOMIKAZE” is a network for spreading comic activities on the World Wide Web, electronic and brief Press distribution of mostly young authors comics . The aim is to link “Komikaze» comic activists from Balkan region and Europe in order to exchange information and concrete comic products. In this way a network electronic distribution of comic is been created. Next logical step was publishing “Komikaze” authors in print. Exhibits and workshops are part of the presentation and popularization of the authors
as well sounding of new talents.
In the context of related actions for the organization (armless) resistance against the progressive globalization and the increasing taste of institutionalized artistic production, Komikaze program represents free and altruistic activities of artists from different geo-strategic areas, which connects independent and uncompromising attitude, called the alternative, in relation to the existing dominating artistic practice.
Partners and spatial priorities are related to non-profit autonomous zones of culture.
Komikaze project runs from 2002. The association is a registered 2008.