strateški plan komikaze

* SKRAĆENA VERZIJA

KOMIKAZE

 VIZIJA

Regionalna mreža za proizvodnju, promociju i distribuciju informacija te razmjenu konkretnih strip-proizvoda na polju autorskog stripa. Aktivnosti uključuju elektronsko i tiskovno izdavaštvo, stripradionice, izložbe i razna multimedijalna događanja.

 MISIJA

Proizvodnja, promocija i popularizacija autorskog stripa na području Balkana, senzibilizacija tržišta i publike te sondiranje novih talenata.


STRATEGIJE:
A-TEMELJNE
B-RAZVOJNE

1) STRATEGIJA UMREŽAVANJA
2) STRATEGIJA PODIZANJA KVALITETE/IZVRSNOSTI


PROGRAM:


A- KOMIKAZE IZDAVAŠTVO


A1.) ELEKTRONSKO IZDAVAŠTVO
E-zin “Komikaze” izlazi u četveromjesečnom ritmu.
Arhiva na: www.komikaze.hr

A2.) TISKANO IZDAVAŠTVO
Časopis “Komikaze” je jednogodišnji zbornik stripaktivnosti udruge Komikaze.

B- KOMIKAZE PROMOCIJA

 

B1.) Arhiviranje, animacija, popularizacija i promocija autorskog stripa te sondiranje novih talenata kroz: Komikaze infoportal, društvene mreže, izložbe, radionice, gostovanja.

http://www.komikaze.hr/wiki
https://www.facebook.com/komikaze.hr

B2) RADIONIČARSKI SAMIZDATI: WEB/ FANZINI

CILJEVI:

 

1- PROIZVODI
1 album + 3 elektronska izdanja + 3 webzina/fanzina/fotozina nastala na stripdogađanju

2- ŠIRENJE MREŽA

Smjerovi širenja su lokalni, regionalno i internacionalni.
Odnose se na razvoj mreža autora/ica, partnerskih organizacija i distributivne mreže.

 

3- PRILJEV NOVIH AUTORA/ICA
Planirano je 15 novih na godinu

Kriteriji širenja mreže su: prioritetna dugoročna suradnja, kvaliteta/kreativnost, likovna pismenost i inovativnost pristupa.

 

4- PROMOCIJA

Cilj izložaba, gostovanja te radionice i promocije izdanja jest:

– razvoj LO-FI i DIY scene u cilju poticanja neovisnosti mladih autora/ca

– motivacija i popularizacija na strip te edukacija, kao i promoviranje mladih autora putem izdavaštva i izložbi

  integracija kreativnih ljudi različitih etničkih i kulturnih pripadnosti putem kreativnih radionica
– stvaranje mogućnosti za mlade ljude da se kreativno izražavaju i stvaraju
vlastitu urbanu kulturu mladih

– stvaranje kreativne alternative potrošačkoj (ne)kulturi i kulturnoj/kreativnoj stagnaciji posebno iz oblasti

vizualnih umjetnosti

– ostvarivanje međunarodne kulturne razmjene

– rad na razvoju interkulturalnog dijaloga i kulture tolerancije u svrhu demokratizaciji kulturnog prostora na Balkanu i njegovom povezivanju s Evropom i svijetom.
SWOT ANALIZA

S

-inovativnost

-duh eksperimenta

-nomadizam/razmjena iskustava

-razvijena mreža partnerstva/

decentralizirana, regionalna

-prokreativan kolektivni duh

-brand/kohezivna snaga

-kreativnost

-jaka produkcija

-mogućnost neovisnosti o materijalnom faktoru/volonterizam

-kulturni aktivizam

-profilirani  kriteriji

-alternativna ekonomija

/razmjena proizvoda

-e-narudžba kao rješenje problema internacionalne distribucije

 

W

-marketing

-distribucija
-prostor

-prodaja (nema specijaliziranih trgovina ni knjižara za autorski strip)

-internacionalizacija

 

0

-umreženost, razvoj tehnologije I networka

-demokratizacija vještina, open sources, free softwers, piraterija vs kreativni prioritet

-hibridi, intersektorska suradnja

-porast moći neovisnih medija
-ekologija

-decentralizacija/net/globalna

-popularizacija tzv.alternativne, subkulturne proizvodnje/zasićenost uniformiranim mainstreamom

-razvoj civilnog društva

-rast standarda/otvaranje vremena za više kreativnosti

-antiglobalizacija

-spolna ravnopravnost

 

T

-konzumerizam

-birokratizacija

-uniformiranost/šablone

-nedostatak tolerancije prema drugačijem

-ksenofobija
-seksizam

-vulgarni materijalizam

-komercijalizacija

-tiranija pseudospecijalista

-nedostatak stručne kritičke javnosti

-nedostatak  senzibilizirane publike

-pad slobodnog vremena

 

 

 

evaluacija programa

Ciljevi

Parametri

Kriteriji

Indikatori

Metode

Proizvodnja autorskog stripa -podsticanje stvaralaštva

-stvaralački kontinuitet

starih članova

-novi mladi autori/ce

-3 e-zina+1 tisak/godišnje

-10 novih autora

-3 otvorene radionice

 Inovativni pristup

Širenje mreže

Kontinuitet aktivnosti

Afirmacija medija

autorskog stripa

Nov pristup mediju

Intersektorska suradnja

Novi partneri

Novi programi

Novi prostori

Nova scena

Kvantiteta i kvaliteta proizvoda

Priljev novih autora/ica

4 kritike, 10 recenzija, 2 selekcije,

40 medijskih objava
20 objava  u svjetskim i domaćim časopisima

 

Autoevaluacia

 

Podizanje ugleda javnosti

Podizanje stručnog ugleda

Primjena međunarodnih standarda

 

Rast i kohezija kreativne jezgre

 

                     -II-

Eksterna evaluacija dostignutih standarda

Snimanje  stanja na početku i na kraju strateškog perioda

Ostvariti veću poznatost inicijative u općoj  javnosti

 

Prisutnost u javnosti

(jasno mjesto na

kult.-pol.sceni,

medijima…)

 

 

Diverzifikacija publike

 

Medijska prisutnost

 

Uključenost u kulturno-

političke akcije

Porast broja posjetitelja:
15  000/god.

Relativna zastupljenost raznovrsnih društvenih skupina

Raznovrsna obrazovna struktura;

Specifične skupine posjetitelja

Kontinuirano istraživanje publike/web

Analiza medijskih odjeka (press cliping i sl.)

Analiza sadržaja

Jačanje identiteta organizacije kroz karakteristike identiteta:

Inovativno, istraživački

Izgrađenost identiteta:

Prepoznatljivost identiteta

Koherentnost,

Dokumentiranost,

Ekskluzivnost/socijalna angažiranost/eksperiment

 

Komparativna analiza

 

Povećati sudjelovanje na regionalnoj i evropskoj umjetničkoj sceni

Međunarodna prisutnost inicijative

Članstvo u mrežama

Vlastiti programi s

međunarodnom komponentom

Poznatost u međ. stručnoj javnosti

6 Gostovanja

6 Festivalskih poziva

5 recenzija-domaće

5 recenzija -strane

 

Int. analiza /komparacija u odnosu na pretperiod

Komp.analiza s „benchmarkin institucijom“ (uzor)