VIDEO: PRINT ZINE 2022 BY TEO MOROSIN

PRINT ZINE 2022 / Kreativna i edukativna radionica izrade fanzina & artzina Kasarna Fažana / Radionica: 27.6.-1.7.2022. / Izložba: 2.7 2022. / Organizacija i vodstvo radionice: Oleg Morović / Uvodno predavanje: Ivana Armanini (Komikaze) / Video i glazba: Teo Morosin

video screenshots

STRIP ZINE SLUČAJ FAŽANA

TURNEJA RISO ZINA SLUČAJ FAŽANA / FANZINOTEKA (FAŽANA – SPLIT – RIJEKA)