Mangelos / strip album, izložba @ MSU, Zagreb

Strip „Mangelos Vol 1“ Ivane Armanini i Marka Goluba i izložba u Muzeju suvremene umjetnosti / New comic album by Ivana Armanini and Marko Golub and exhibition in the museum of contemporary art – zagreb
/ SCROLL DOWN FOR MORE INFO & ENGLISH VERSION

  • Press:

RADIOŠTUDENT (00:18:38)/ SLO: https://radiostudent.si/kultura/striptiz/mangelos-po-mangelosu
KULTURPUNKT / AUDIO TOUR GUIDE: PODCAST

VIZKULTURA: 
https://vizkultura.hr/mangelosov-imaginarij-u-formi-stripa/
RTS /
 PODCAST:  RADIO BEOGRAD 2  / Sudjeluju: Marko Golub, Ivana Armanini, Roman Uranjek/ Irwin, Josip Vaništa, Željko Kipke, Antonio Lauer ex Tomislav Gotovac, Vojin Bašičević, Ješa Denegri / Autori emisije: Snežana Ristić, Radonja Leposavić
GALERIE FRANK ELBAZ/ LINK: PARIS – DALLAS
RTV.SLO/ STA: https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/kdo-je-bil-mangelos-pionir-hrvaske-konceptualne-umetnosti/441435
https://www.sta.si/2464688/v-zagrebu-s-stripom-in-razstavo-obelezujejo-obletnico-smrti-umetnika-mangelosa
HRT.HR/ HINA: http://magazin.hrt.hr/421837/izlozba-i-strip-kao-hommage-mangelosu
VEČERNJI LIST/ MILENA ZAJOVIĆ: https://www.vecernji.hr/kultura/graficka-posveta-mangelos-msu-1216896
JUTARNJI LIST/ PATRICIA KIŠ: https://www.jutarnji.hr/kultura/art/prava-poslastica-za-ljubitelje-stripa-novi-pogled-na-djelo-suosnivaca-gorgone/6857007/
VEČERNJI LIST: https://www.vecernji.hr/zagreb/15-prijedloga-advent-vikend-zagreb-1215789
JUTARNJI LIST/ HINA: https://www.jutarnji.hr/kultura/art/izlozba-i-strip-u-msu-kao-posveta-mangelosu/6871332/
NOVOSTI/ NADA BEROŠ: https://www.portalnovosti.com/mangelos-antijunak-naseg-doba

http://www.stripvesti.com/
http://www.croportal.net/novosti/Izlozba_i_strip_u_MSU_kao_posveta_Mangelosu-4275822
http://www.dogadaj.com/dogadaji/176799/izlozba-i-promocija-stripa-mangelos-vol-1
http://www.kulturpunkt.hr/content/autentican-imaginarni-univerzum
http://fama.com.hr/izlozba-i-promocija-stripa-mangelos-vol-1/
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=79982
http://www.seecult.org/content/mangelos-vol-1-zg-0
http://www.booksa.hr/program/promocija-stripa-mangelos-vol-1-i-izlozba-komentari-mangelos
http://film-mag.net/wp/?p=34276
http://www.divan.hr/event/izlozba-promocija-stripa-mangelos-vol-1/
http://www.seecult.org/content/mangelos-vol-1-zg-0
http://subsite.hr/event/izlozba-promocija-stripa-mangelos-vol-1/

komentari: mangelos
Strip Mangelos Vol. 1
Ivana Armanini / Marko Golub

 22/12/2017 – > izložba je produžena do daljnjeg / exhibition is prolonged until further notice!

Strip Mangelos Vol. 1 izložbena je verzija istoimenog albuma koji se bavi životom i djelom Dimitrija Bašičevića Mangelosa. Osnovna narativna struktura stripa zasnovana je na nekoliko izvornih Mangelosovih tekstova – Manifestu manifestah, Šidskom manifestu, Bitci za plemenitost (iz nostories) i intervjuu koji je s njim 1982. vodio Mladen Stilinović – no unutar te inicijalno postavljene strukture autori su ugradili i brojne druge biografske i umjetničke referencije u kojima se isprepliću stvarnost i fikcija, teorija i umjetnička praksa, dokumentarna građa, interpretacija i mašta. Strip u tom smislu ne funkcionira kao konvencionalna biografska forma, ne prepričava život i umjetnički rad Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ne objašnjava ga niti ga oponaša, nego ulazi u dijalog s njim, prihvaćajući sve njegove kontradikcije i rekreirajući od njegovih fragmenata jedan autentičan imaginarni univerzum.

Dijelovi albuma Mangelos Vol. 1 postavljeni su uz Mangelosove izvorne radove u cjelini Projekt i sudbina – pokraj radova protokonceptualne grupe Gorgona, čiji je Bašičević bio član. Stripovskim su sekvencijama pridruženi katalozi, pozivnice, plakati i građa iz knjižnice MSU-a te iz Dokumentacijskog i informacijskog odjela i Arhiva Tošo Dabac. Izložena građa nastoji barem djelomično ukazati i na njegovu kustosku aktivnost – koja se u kasnijem razdoblju nerijetko isprepliće s umjetničkom – te na sudjelovanje u neformalnim umjetničkim organizacijama poput Radne zajednice umjetnika Podroom. Kroz jezik stripa koji je na granici biografskog te uz pomoć efemerne građe i dokumenata što svjedoče o dijelu njegove kritičarske i kustoske biografije, izložbom se želimo prisjetiti Mangelosa ne samo kao umjetnika i kritičara nego i kao dugogodišnjega kulturnog radnika koji je ostavio izniman, još uvijek nedovoljno vidljiv trag u Muzeju suvremene umjetnosti, instituciji u kojoj je radio i na likovnoj sceni koju je stvarao.

comments: mangelos
A comic book Mangelos Vol.
Ivana Armanini / Marko Golub
22.12. 2017 – 28.1.2018

The Mangelos Vol. 1 Comic book is the exhibition version of the album of the same name that deals with the life and works of Dimitrije Bašević Mangelos. The basic narrative structure of the book is based on several of Mangelos’s original texts: “Manifesto of Manifestos”, “The Šid Manifesto”, “The Battle for Nobleness” (from nostories) and a 1982 interview with him conducted by Mladen Stilinović. However, within that initial structure, the authors have also embedded numerous other biographical and artistic references in which reality and fiction, theory and art practice, documentary materials, and interpretation and imagination are all interwoven. The comic album in this sense does not function as a conventional biographical form; it does not recount the life and artwork of Dimitrije Bašičević Mangelos; it does not explain or imitate him; but rather, it enters into a dialogue with him, accepting all his contradictions and recreating an authentic imaginary universe from his fragments.

In the Collection in Motion permanent exhibition at the Museum of Contemporary Art, parts of the Mangelos Vol. 1 album are set along with his original works in the Project and Destiny section; next to the works of the Gorgona protoconceptual group, which Bašičević was a member of. Along with the comic book pages, there are catalogues, invitations, posters and materials from the MSU library and from the Documentation and Information Department and the Tošo Dabac Archive. The exhibited materials also attempt to at least partly attest to his curatorial activity – which in the later period is often intertwined with his artistic activity – and to his participation in informal art organizations such as the Podroom artists’ working community. Through the language of a comic that is borderline biographical and with the help of ephemeral materials and documents that are a testament to his critical and curatorial biography, in this exhibition we want to remember Mangelos not only as an artist and a critic, but also as a long-time cultural worker who has left an exceptional, though not yet visible enough a mark on the Museum of Contemporary Art, the institution where he worked, and on the art scene he was creating.

Program podržan / Powered by: Grad Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske & Artmentor Fondacije Lucerne
Zahvale / Thanks to: Ivana Bašičević Anić, Nada Beroš, Branka Stipančić, Darko Šimičić
Kustosi / curators: Jasna Jakšić, Tihomir Milovac