7.-11.11.2012. komikaze ~ altcom stripfestival, malmo

KOMIKAZE U ŠVEDSKOJ: ALTCOM  STRIPFESTIVAL

* Find all the details you need at http://www.altcomfestival.se/
* FB event: https://www.facebook.com/events/377799228961459/
* http://serieframjandet.se/2012/10/23/9-november-nema-granice-studiostrip-komikaze-turbo-comix/

Malmo 2012@AltCom comics festival report: http://bildobubbla.se/2012/12/serievimmel-pa-altcom/

Jedan od inozemnih izlagača na AltCom 2012: Ivana Armanini, umjetnički direktor projekta Komikaze u Hrvatskoj. Foto: Linda Marcus Lindmark.

Nasuprot ulazu pojavila se odmah Ivana Armanini, umjetnički direktor Komikaza – međunarodnog  projekta započetog  u Hrvatskoj prije 10 godina. Komikaze vizija je nadahnula više od 200 ljudi iz 40 različitih zemalja za stvaranje stripova. “Počelo je kao web stranica za alternativnih stripova gdje su stripaši/ice mogli poslati doprinos”, rekla je Armanini. “Tada smo došli u situaciju da možemo  napraviti izbor te ih printati u albume.”
“En av de utländska utställarna på AltCom 2012: Ivana Armanini, konstnärlig ledare för serieprojektet Komikaze i Kroatien. Foto: Marcus Linda Lindmark.
Mitt emot ingången uppenbarade sig genast Ivana Armanini, konstnärlig ledare för Komikaze, ett internationellt serieprojekt startat i Kroatien för 10 år sedan. Komikaze har inspirerat mer än 200 personer från 40 olika länder till att skapa serier. ”Det började som en hemsida för alternativserier dit serieskapare kunde skicka bidrag”, berättar Armanini. ”Sedan kom vi på att vi kunde göra ett urval av de serierna och trycka upp dem i album.”