intro – komikaze/ swedish language

 

 

KOMIKAZE är ett nätverk för spridandet av serier på nätet med elektronisk “brief press”-distribution av framförallt unga serieskapare. Målet är att föra samman Komikazes serieaktivister från Balkan och Europa för att utbyta information och konkreta serieprojekt.

Genom detta skapades elektorniskt distributionsnät för serier. Nästa logiska steg blev att publicera Komikaze i tryckt form. Utställningar och workshops är också vägar för att presentera och popularisera serieskaparna och att uppmärksamma nya förmågor.

I samband med aktiviteter för organiserandet av motstånd mot den framväxande globaliseringen och den ökande smaken av institutionaliserad konstnärlig produktion respresenterar Komikaze en fri och altruistisk konstnärlighet från olika geostrategiska områden. Någonting som kopplar ihop det oberoende och det kompromisslösa, det så kallade “alternativa”, i relation till den konstnärliga praktik som för närvarande dominerar.

Partners och rumsliga sammanhang där vi känner oss hemma är ideella autonoma kulturella zoner. Komikaze som projekt har pågått sedan 2002. Föreningen registrerades 2008. 
www.komikaze.hr