interview: claudio parentela feat. miro župa

MIRO ŽUPA komikaze interview 2005

“PLEASE GIVE ME A SLAP / NOW OR NEVER!” Miro Župa /
INTERVIEW BY Claudio Parentela, 2005 / SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATED INTERVIEW


1.) Reci nam nešto o sebi – u 10000000000000 weird riječi!

 • Pelikanol, Combatcondom, Fourth rabbit, Wormhole, Turkey eyebrow i još 100000000000000000….

2.) Ti si, dakle, što – plesač, zeleni vanzemaljac, strani špijun, umjetnik, underground strip-crtač, avant-shit-noise-extreme-body-performer-hallowen-witch ili nešto drugo… I što?

 • Sve to, ali obrnutim redoslijedom.

3.) Tvoji zadnji projekti & budući projekti & na čemu radiš u ova apokaliptična vremena…

 • U zadnjem sam projektu pokušavao poljubiti svoje dupe, ali sam pritom slomio jedan kralježak, pa ću u sljedećem projektu pokušati poljubiti dupe nekoga drugoga (u ovom apokaliptičnom vremenu).

4.) Kakva je underground strip scena u tvojoj zemlji?

 • Usamljena i zelena.

5.) Što misliš o power of the comics; misliš li da strip može promijeniti ovu ludu realnost, da može na nešto utjecati… Ili ništa od toga?

 • U mojoj zemlji, prema načinu na koji živimo, power of the comics nije ništa bez snage mojih šaka. Tako da razbijam i svojim stripovima i svojim rukama, a nešto čak i djedovom lopatom.

6.) Ti samo crtaš? Ili se izražavaš i na neke druge načine – & koje & kako?

 • Ponekad spavam, ponekad pijem kavu i čitam časopise, ponekad promatram aute kako jure ulicom u kojoj živim i onda se užasno zabrinem i izražavam se bljuvanjem u kantu. I radim grafike.

7.) Sviđa li ti se suvremena umjetnost i pratiš li je? Što ti se sviđa? Što mrziš?

 • Ja ne pratim suvremenu umjetnost, ona prati mene… Ponekad me sačeka iza vrata i preplaši me svojim novim oblikom.

8.) Jesi li uključen u glazbenu underground scenu? Općenito, što slušaš?

 • Općenito ne slušam ništa, ali osobno općenito volim sve što želiš, možda i više.

9.) Je li istina da si sudjelovao na “PER 24000 BACI” u Ravenni? Kakvi su ti dojmovi?

 • Što? Ne znam, zbunio si me, idem sad doma.

10.) Jesi li realizirao koji svoj strip-album?

 • Oni su realizirali mene! Razumiješ?

11.) Tvoj kontakt…

 • Opet si me zbunio! Što je s tobom?

12.) Poruka za čitatelje – iz srca…

 • Ništa se lijepoga ne može iscijediti iz mog srca, bio bi to veoma ljepljiv odgovor. Zato bih radije odgovorio iz koljena. Budite dobri i nemojte me opet udariti!

  ENGLISH TRANSLATION:

1) Hì, Welcome to THE WORLD OF Komix … Please in a 10000000000000 of weird words, tell us a bit about you!

 • PELIKANOL, COMBATCONDOM, Fourth rabbit, Wormhole, Turkey eye brow and more of 100000000000000000 off …

2) Therefore are you what, a dancer, a green alien, a foreign spy, an artist, an underground cartoonist,an avant-pop-shit-noise-extreme-body-performer-hallowenwitch or other and what?

 • All that, but in reverse.

3) Your last projects & your future projects & in these apocapyptic times are you working on …

 • My last proyect was trying to kiss my behind but I broke one of my spine parts, so my next project will be trying to kiss someone else behind (in apocalyptic time).

4) How is the underground comics’ scene in your country…

 • lonely and green.

5) What do you think about the ‘’Power of the comics’’, do you think they can change this crazy reality, can influence something … or nothing … in some way?

 • Power of comics in my country in a way we live in is nothing without the power of my fist’s so I´ll beat of you hipocrycite motherfuckers and more with both my comics and my arms,something even with my grandfathers shawell.

6) Do you only draw ? Or do you express yourself in other different ways & what & how?

 • Sometimes I sleep, sometimes I drink expresso coffe and read express magazines, sometimes  I watch the running cars on the street, I live in I, then I got worry, sick an express myself by pucking in a bucket and I do graphics.

7) Do you like & do you follow Contemporary Art? What do you like? What do you hate?

 • I don’t follow contemporary art it follows me sometimes I get sick and got ugly and it waits me behind my door and scares me with it’s new shape.

8) Are you involved in the underground music scene? Generally what do you listen?

 • Generaly I don’t listen to anything, but personaly I like to generaly everything you want, maybe more.

9) You’ve partecipated in Ravenna to the event ’’PER 24000 BACI’’, is it true? …. Your impressions …

 • What, I do’t know,you’ve confused me,  I’m going home now.

10) Have you realized your own comic-books…?

 • They have realized me! Understand?

11) What of other do you want to extress with your art …

 • Find me a boy and try to buy some vegetables for my uncle greenglass Matija

12) Your contacts please…

 • You have confused me again! What is with you?

13) A message for Komix’readers from your heart…

 • I can’t sqezz my heart but nothing nice would come out from it would be very sticky answer, I’ll rather answer you from my knee. Be nice and don’t hit me again!

sve radite da mi odvučete pažnju / all you do is to distract mekomikaze fotoreport

Komikaze.hr feat. Croatian haiku comic classic Miro Župa since 2002! / Check out more than 200 pages by Miro Župa: komikaze.hr/author/mirozupa/

MORE MIRO ŽUPA: @ SC GALLERY 2012 / @ INSTAGRAM & FACEBOOK

https://www.total-croatia-news.com/item/13949-the-split-city-library-hosts-a-free-exhibition-for-the-month-of-september