info: femicomix ~ opis

PROJEKT FEMICOMIX

* CROATIAN (SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH TRANSLATION):
* BACK: https://komikaze.hr/femicomix

IME: FEMICOMIX – IZLOŽBA I KATALOG SUVREMENOG ŽENSKOG STRIPA

KONCEPT: ŽENSKI STRIP ne postoji u estetskom smislu. Komikaze su u cjelini posvećene afirmaciji slobodnog autorskog stripa i autorske vizije. Uobičajeno je mišljenje da žene ne zanima strip. Ipak, u autorskom stripu sve je više žena. Smatramo potrebnim da se scena koja je sama po sebi sklona samozatajenju, prepozna, definira i afirmira. Jedna od misija Komikaze programa je i afirmacija ženskih autorica. Neke su prvi put objavljene baš u Komikazama a mreža je više puta prepoznata kao “ženska” zbog aktivnih ženskih protagonistica. Do sada je u Komikaze izdanjima, koja će uskoro ući u 15.tu obljetnicu, predstavljeno više od 60 žena.
AUTORSKI STRIP balansira na rubu stripa, street arta, akcije, apstrakcije i eksperimenta. Korijeni autorskog stripa se vuku od animiranog i eksperimentalnog filma, suvremene književnosti, muzičkih alternativa, grafike i DIY kulture. Ova rubna pozicija ima za cilj razviti strip jezik i preispitati njegove granice. Strip je medij koji danas suvereno progovara o svim dimenzijama ljudskog bića, on postavlja pitanja i traži nove odgovore. Autorski strip je strip u kom svaka autorica nalazi svoj odgovor na pitanje što je strip.
BUDUĆNOST STRIPA LEŽI U RUKAMA AUTORICA!

NAME: EXHIBITION AND CATALOG OF THE CONTEMPORARY FEMALE COMIX

FEMALE COMICS do not exist in the aesthetic sense. Komikaze are dedicated to affirmation of free author comics and author vision in general.The public perception is that women are not interested in comics. However, there are more and more women in authorial comic. We consider for important to recognize, define and affirme scene which is secretive by its nature. One of the missions of Komikaze program is also an affirmation of female comic authors. Some of them were first time published in Komikaze and the network itself was on several occasions recognized as “female” because of its female protagonists. Komikaze editions, which will mark its 15th anniversary soon, featured more than 60 female authors.
AUTHOR COMIC balances between comic, street art, action, abstraction and experiment. The roots of author comic come from animated and experimental film, contemporary literature, music alternatives, graphics and DIY culture. This border position has a goal to develop comic language and to question its limitations. Comics today are a medium which is sovereign when talking about all human being dimensions. It asks questions and is searching for new answers. Author comic is a comic in which each author finds an answer to a question what are comics?
THE FUTURE OF COMICS IS IN THE HANDS OF THE FEMALE AUTHORS!