NOVO / NEW: KOMIKAZE WEBZINE # 52!

izašlo je novo e-strip izdanje / new e-comic issue is out

click: KOMIKAZE #52

12 AUTORA / 12 AUTHORS

elevator_teethesther_grüneena_jurovapolonija_lučićbrulex > damir_stojnićluka_čačić > goran_uroichsunčana_brkulj​ > ishita > ​ellie_klavdienkoivana_armanini

KOMIKAZE WEBZINE # 52

e-izdanje sadrži 88 stranica strip autora/ica iz hrvatske, rusije, indije, francuske i njemačke. / e-issue has 88 pages made by comic authors from croatia, russia, india, france and germany.

PRESS: subsite, H-alter

komikaze e-program 2019 je podržan od grada zagreba i ministarstva kulture republike hrvatske. / komikaze e-programme 2019 is supported by the municipality of zagreb and the ministry of culture of the republic croatia.

info o autorima / info about authors

click: elevatorteeth

Enigmatični ilustrator. Koncept: “Za moj rad su riječi jednako važne slikama, oboje te mogu dovesti  na neko mjesto, stvoriti neku atmosferu ili neku vrstu zbunjenosti. Volim tu igru riječi, jednako kao i igru linija, oblika i ostalog u vizualnom kraljevstvu.” Fokus: strip, nezavisno izdavaštvo, koncertni posteri / The enigmatic illustrator. Concept: “For my work, words are of equal importance to images, as both can help guide you into a certain place, or create a certain feeling, or a kind of confusion. And I like to play with words, in the same way that I play with lines, shapes, and so on in the visual realm.” Focus: comic, independent publishing, concert posters
Više/ More: “It’s a nice that” / https://elevatorteeth.com / https://www.instagram.com/elevatorteeth/

click: goran uroich

živi i radi u Zagrebu, Hrvatska. Koncept: “Strip kao eksperiment, ostvaren u programu “Paint”, Windows 7.” Fokus: muzika / Born and lives in Zagreb, Croatia. Concept: “Comic as an experiment, created in the “Paint” program, Windows 7.” Focus: music
https://manmachine1.bandcamp.com/

click: esther grüne

R: 1995. Živi u Njemačkoj. Završila je Likovnu Akademiju u Berlinu. Fokus: strip, ilustracija / B: 1995. Lives in Germany. Graduated at University of Fine Arts, Berlin, Germany. Focus: comic, illustration
https://www.facebook.com/esther.grune

click: bruyas alexandre – brulex 

R: 1986. Živi u Francuskoj. Fokus: ilustracija, nezavisno izdavaštvo, koncertni posteri / B:1986. Lives in France. Focus: illustration, independent publishing, concert posters 
https://www.brulex.fr/

click: ellie klavdienko

Rođena u Moskvi, Rusija. Trenutno živi u Varšavi, Poljska. Koncept: “Crtanje je moj hobby koji mi pomaže da ostanem pri zdravoj pameti (više-manje). / Born in Moscow, Russia. Lives in Warsaw, Poland (temporary). Concept: “Drawing is my hobby that helps me to stay sane (more or less).” 
https://www.instagram.com/ellieandmarker/

click: ishita basu mallik

Živi u Kalkuti, Indija. Fokus: poezija, muzika, slikanje, crtanje / Lives in Kolkata, India. Focus: poetry, comics, painting, drawing
https://ishitabasumallik.tumblr.com

click: Ivana_armanini

zagrebačka autorica. član je hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. škola: srednja škola za primjenjenu umjetnost i dizajn & akademija likovnih umjetnosti u zagrebu, hrvatska. fokus: strip, nezavisno izdavaštvo (voditeljica komikaze projekta od 2002.) / author from zagreb. a member of the croatian freelance association. graduated at school of applied arts & design and academy of fine arts in zagreb, croatia. focus: comics, independent publishing (leads komikaze project since 2002)
ivanaarmanini.net / instagram

click: damir stojnić

r: 1972. / živi u rijeci, hr. završio je umjetničku akademiju u zagrebu. stripove crta od 1990. ali ih do Komikaze antologije 2019. nije objavljivao. izlagao je na preko 100 grupnih i samostalnih izložbi u hrvatskoj i šire (atena, kairo, venecija, london …). fokus: strip, ilustracija, konceptualna umjetnost, kuriranje / b: 1972. lives in rijeka, croatia. graduated painting on academy of fine arts in zagreb. he is making comics from 1990 but hasn’t published them before Komikaze anthology 2019. exhibited his work in more than 100 group and solo exhibitions in croatia and abroad (athens, cairo, venice, london …). focus: comics, illustration, conceptual art, curating
https://www.facebook.com/damir.stojnic.79

click: ena jurov

r: 1988. u zadru. živi u zagrebu i zadru, hrvatska. studirala je vizualne komunikacije u zagrebu i stockholmu. fokus: dizajn, ilustracija, strip / b: 1988 in zadar. lives in zadar and zagreb, croatia. studied visual communication in zagreb and stockholm. focus: design, illustration, comics
https://www.instagram.com/enajurov/

click: apolonija lučić

r: 1995. / živi u zagrebu. završila umjetničku akademiju u zagrebu. fokus: crtež, ilustracija, slikarstvo / b: 1995. lives in zagreb. graduated painting at academy of fine arts in zagreb. focus: drawing, illustration, painting
instragram.com/apolonija.lucic

click: sunčana_brkulj

r: 1997. u zadru. živi u zagrebu, hr. fokus: animacija, strip, ilustracija. studentica je animacije na akademiji likovnih umjetnosti u zagrebu. / born: 1997 in zadar. lives in zagreb, croatia. school: studying animation at zagreb academy of arts. 
focus: animation, comics, illustration
https://www.instagram.com/suncanabr/

click: luka čačić 

rođen 1989. u hrvatskoj. diplomirao na akademiji likovnih umjetnosti u zagrebu, hrvatska. fokus: strip, slikarstvo / born 1989 in croatia. graduated: academy of fine arts, zagreb, croatia. focus: comics, painting
https://www.behance.net/lukacacic