webzine beđomatik#2

BEĐOMATIK#2“Mon corps ta gueule” – “Moje tijelo je moj izbor i moja sloboda”


INFO/PHOTO: https://komikaze.hr/komikaze-zadruga-praksa-pula/

AUTORI/CE; MARKO VOJNIĆ GIN, EMIL JURCAN, BIKA BLASKO, OGNJEN JOVANOVIĆ, SVEN CVEK, KLEM CHOUBRAC, TOMAŽ ZANIUK, PETRA GARDIJAN, MARIJA IBANEZ, SABRINA BELLENZIER, BOJAN KRIŠTOFIĆ, SANJA ŽMAVC, TOMISLAV CVJETIČANIN, MARTA BARADIĆ, ĐAKOMO, KAMILA, OLJA SAVIĆ, EDNA JURCAN, IVANA ARMANINI, BARBARA, DANA,…

BEĐOMATIK je Komikaze radionica original beđeva. Svaki posjetioc/posjetiteljica je pozvan da, uz našu asistenciju, sam/a napravi par beđeva: jedan za – „za ponjeti“, jedan za izložbu i još koji po inspiraciji. Svi beđevi su fotografirani i objavljuju se na Komikaze infoportalu u formi webzina. Radionica je besplatna.
* Webzin Beđomatik #1: https://komikaze.hr/wiki/bedomatik-1/