8.1.2009. strip, interview, review, tekst – autorski strip

temat: autorski strip/ zarez
– strip/ vinko barić
– interview/ ivana armanini: dunja janković
– review/ bojan krištofić: komikaze
– tekst/ neil cohn: razbijanje definicije “stripa”: odvajanje kulturalnog od strukturalnog u “stripu”