29/07/2016 komikaze @ nigdjezemska, zadar – femicomix

Izložba/ Radionica / Koncert: AKC N I G D J E Z E M S K A 29/07 – 02/08/2016 @ 20H, Z A D A R/ H R– Ove godine su Komikaze gostovale prvi put u Društvenom Centru Nigdjezemska, Zadar s Femicomix izložbom na poziv Ene Jurov, jedne od Femicomix autorica. Događanje uključuje izložbu, 2 radionice beđeva, 2 koncerta (na otvaranju i zatvaranju) i realizirano web izdanje Beđomatik, oblikovano od materijala nastalih na radionicama. Beđomatik sadrži 50 originalnih beđeva koje je napravilo 13 autora/ica. Koncept je uradi-sam radionica originalnih beđeva i svako je pozvan da napravi 2 beđa uz pomoć Komikaze ekipe: 1 za ponjeti i 1 za izložbu. Svi beđevi su fotografirani i objavljeni na Komikaze infoportalu u obliku … Continue reading 29/07/2016 komikaze @ nigdjezemska, zadar – femicomix